dinfonsterpartner_250

Fönsterglas

Glasklart är ett vanligt känt uttryck. Det finns olika glas att välja på till dina fönster. Din Fönsterpartner kan erbjuda en rad olika glaskombinationer för just dina behov. Energiglas, brandskyddsglas, bullerdämpande glas, säkerhetsglas etc.

Energiglas – Ett energiglas är ett isolerglass som påförts en energibeläggning. Energiglas är standard på alla våra produkter.

Kondensfritt glas – Moderna 3-glas har idag låga U-värden och isolerar bra att temperaturen på det yttersta glaset förblir lågt. Är då luftfuktigheten hög uppstår då kondensering på fönstrets utsida. Panibel Antifog TopN + från AGC löser detta problem.

Solskyddsglas – Här kan vi rekommendera ett ljus solskyddsglas med bästa möjlig värden och prestanda. Detta kan kyla ner effekten av solvärmestrålningen.

Ljud och Buller – Buller och trafikljus upplevs som ett problem för allt fler människor. Ljudreducerade fönster kan bidra till att minska obehaget av oönskat ljud.

Säkerhets- och Brandskyddsglas – Våra produkters höga säkerhetsmål i standardutförandet kan ytterliggarer förstärkas med laminerat eller härdat glas. Här är det särskilt viktigt vid fall, barnsäkerhet, säkra utrymningsväger etc. Det finns också godkända brandskyddsfönster.

Barnsäkerhet mot avsiktlig öppning är inbyggts som standard i de flesta av våra produkter. Att komplettera stora glasytor med laminerat glas är också en barnsäkerhetsåtgärd. Liksom barnsäkra handtag.