dinfonsterpartner_250

Garanti och reklamationsrätt

Prisgaranti

Garanti produkter
10 år – på fönstrets, fönsterdörrens/skjutdörrens funktion. Mot
            kondens mellan glasen i isolerglaset.
20 år – mot rötskador i fönstrets, fönsterdörrens/skjutdörrens 
            virkesdelar. Gälletr produkter målade från fabriken.
30 år – mot rötskador i fönstrets,fönsterdörrens/          
            skjutdörrens virkesdelar. Gäller produkter målade 
            från fabrik i trä med aluminiumbeklädnad.
Uppstår det svampangrepp eller röta under garantitiden 20 och 30 år, garanterar NorDan AB för likvärdig detalj eller ersättningsprodukt. Garantien är begränsad till att leverera ersättningprodukt.              
Garanti Montage
3 år – Montage; under förutsättning att Norlux eller av Norlux godkänd montör utför monteringen. Garantien för montage utgår från aktuell montageleverantör.

Skall jag välja träfönster, aluminiumbeklädda träfönster eller PVC fönster?
Träfönster med bra konstruktion och virkeskvalitet som fått rätt ytbehandling och monteras fackmannamässigt kan med bra underhåll hålla i flera hundra år.
Genom att klä träfönster med aluminium får man ett tåligt yttre ytskikt.