dinfonsterpartner_250

Märkning & kvalitet

P märkta fönster

P-märkta fönster av trä och trä/metall
Fönster från Din fönsterpartner är P-märkta. Detta innebär att fönstren uppfyller kraven för P-märkning enligt SP/SITACs Certifieringsregel 020 Fönster av trä och trä/metall.
                                          Krav ställs på fönstrets funktion bl. a avseende luft- regntäthet, säkerhet mot vindlast, värmeisolering, manöverbarhet och upprepad öppning och stängning. Kraven verifieras genom provning eller beräkning enligt europeiska standarder. Reglerna innehåller också krav på bl.a. träråvara, ytbehandling, lim, tätlister, glasrutor och glasning.

Läs mer om P-Certifiering på SP:s hemsida.

SC0546-09      NorDan AS               NorDan NTech Passiv, NorDan
                                                         NTech 105/80, NorDan NTech
                                                         92/67, Nordan NTech Villa Toppswing                                                 
                                                         92/67, NorDan NTech Villa Toppswing 105/80

SC0472-11      NorDan Sp.z o.o.      Fönster och fönsterdörrar av trä och 
                                                          trä/aluminium, Villa Toppswing, Villa
                                                          Toppswing Classic, Villa Security Door
                                                          Villa Fixed