dinfonsterpartner_250

Montage

Fönster montage

Beställer du Din fönsterpartners fönsters produkter med montage har du alltid samma kontaktperson nära till hands från det du beställer till dess att projektet är slutkontrolerat efter montage. Du som kund skall känna dig trygg under hela fönstermontaget. Den som funderar på att byta fönster själv eller om en fackman skall anlitas för att göra jobbet. En viktig aspekt för detta är att du skall tänka på att fönstren vägen en del, så en viktig del är personsäkerheten vid tung lyft. Det gäller också att ha rätt verktyg. För dig som klarar fönsterbytet på egen hand finns montageinstruktioner på Norlux hemsida.

Ett montage innebär att dina fönster kommer en eller 2 dagar innan montaget. Montörerna dyker upp på morgonen och börjar sitt jobb med att ta förklara hur fönsterbytet går till för dig. Därefter skyddar montörerna golv och annat som kan ta skada. Ett montage tar ca 1-3 dagar beroende på hur mycket fönster som skall bytas. Innan montörerna lämnar platsen kommer dom att grovstäda och ta med sig de gamla fönstren.

Det åligger dig som kund att göra plats för fönsterbytet genom att ta ner gardiner, ta bort allt i fönsterkarmen, flytta ev. möbler som står i vägen. Likaså att skydda intilliggande ömtåliga saker.

Våra montörer representerar Skånebygg i Landskrona som är ett välkänt företag med lång erfarenhet.