dinfonsterpartner_250

Rotavdrag

Rotavdraget står för reparation och underhåll. Rotavdraget är 30 % av arbetskostnaden inkl. moms. Maxbeloppet är 50 000 kr per person och år (gäller för både ROT och RUT). Det är en skattereduktion och skatten kan aldrig minska till mindre än 0. Du kan med andra ord aldrig få mer i skattereduktion för husarbete än du skall betala i slutlig skatt efter dina avdrag är gjorda. Du betalar halva arbetskostnaden till oss och vi begär resten av Skatteverket. Vill du veta mer om ROT, så hittar du utförlig information på www.skatteverket.se.